Huurrecht

You are here: Home Juridische leerstukken Huurrecht Waarborgsom

Waarborgsom


Bij het aangaan van een huurovereenkomst, kan de verhuurder aan de huurder vragen om een waarborgsom te betalen. Dit is een bedrag die de verhuurder verzoekt om zichzelf zeker te stellen in het geval van een huurachterstand of indien de huurder schade toebrengt aan het gehuurde. Normaal slijtage aan de woning mag dus niet in rekening worden gebracht. Indien er schade is toegebracht en de verhuurder moet de woning opknappen, dan kan de verhuurder het bedrag dat is betaald aan het herstel verrekenen met de borg. Deze verrekening kan kan ook plaatsvinden met eventuele voorschatten van gas/water/licht/ huurachterstand. Indien de verhuurder niets hoefde te verrekenen, dan dient hij de borg terug te betalen aan de huurder. De verhuurder is niet verplicht om rente te betalen over de waarborgsom

Hoogte van de waarborgsom

De verhuurder mag geen onredelijk hoog bedrag vragen van de huurder. Meestal is de waarborgsom gelijk aan een maand huur.


Vordering tot het (terug)betalen van de waarborgsom

Indien er geen verrekening heeft plaatsgevonden, dan is de verhuurder verplicht om de waarborgsom terug te betalen. Indien de verhuurder dit nalaat, dan kan de huurder een vordering indienen bij de verhuurder wegens een onverschuldigde betalen. Dat kan de huurder doen, middels een aangetekende brief en desnoods daarna een procedure instellen bij de kantonrechter. 

EERDER GESTELDE VRAGEN?

Een bijdrage leveren?

Ben jij een gemotiveerde moderator die zijn of haar specialistische kennis over een bepaald juridisch onderwerp in begrijpelijke taal wil delen met het publiek. Heb jij de wilskracht en het doorzettingsvermogen om een ieder in staat te stellen eenvoudig zijn of haar rechtspositie vast te stellen?

Meer informatie?

 

Vragen en Contact

Heb je vragen over een juridisch onderwerp en kun je de informatie niet vinden? Maak dan gebruik van de mogelijkheid om jouw vraag kosteloos via het contacformulier te stellen. Dan proberen wij jouw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.

Website: www.allesoverrechten.nl
E-mail