Slide background

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht regelt de rechtsverhouding tussen werkgever en werknemer. Of u nu als werkgever of werknemer wordt geconfronteerd met arbeidsrechtelijke vraagstukken, bij ons bent u aan het juiste adres. Aangezien het arbeidsrecht continu in beweging is, is het van belang op de hoogte te zijn van de nieuwste ontwikkelingen....

Meer Informatie
Slide background

Belastingrecht

Voor vrijwel elke soort belasting is er een aparte wet. De bekendste zijn de: Wet op de inkomstenbelasting 2001, de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet op de omzetbelasting 1968 en de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. Deze wetten worden wel heffingswetten genoemd...

Meer Informatie
Slide background

Bouwrecht

Het bouwrecht omslaat een groot rechtsgebied dat ziet op onder meer aannemingsovereenkomsten, het huurrecht, het contractenrecht, burengeschillen e.d. Zo ziet het bouwrecht bijvoorbeeld op het adviseren, bemiddelen en procederen ter zake van het bouwen van huizen alsmede van koopovereenkomsten met betrekking tot onroerende zaken, erfdienstbaarheden en ook de rechtsfiguur ´verborgen gebreken´ waarmee een koper van een onroerende zaak wellicht te maken krijgt...

Meer Informatie
Slide background

Consumentenrecht

De consument wordt in onze huidige maatschappij, ondanks dat niet iedereen hier zich bewust van is, goed beschermd. Zo wordt de consument beschermd tegen gebreken of onjuiste mededelingen gedaan over het product, waartegen stappen ondernomen kunnen worden. Of het gaat om koop, huur of enig andere vorm van consumptie, de consument behoudt zijn essentiële rechten...

Meer Informatie
Slide background

Strafrecht

Het strafrecht is het geheel van regels welke handelingen door de overheid als strafbaar zijn bestempeld. Wanneer iemand zich niet aan deze regels houdt pleegt hij een strafbaar feit wat zou kunnen betekenen dat hij voor de rechter dient te verschijn...

Meer Informatie
Aansprakelijkheid werkgever (opdrachtgever) voor ingehuurde zelfstandigen (zzp’ers)
Jurisprudentie
Zelfstandigen hebben de mogelijkheid om hun opdrachtgever aan te spreken voor schade die zij lijden in de uitoefening van hun werkzaamheden op grond van artikel 7:658 lid 4 BW. Een vordering kon voorh...
Continue Reading...
0
Betalingen aan ex-vriendin kunnen onder omstandigheden net als 'alimentatie' als aftrekpost worden opgevoerd bij de aangifte inkomstenbelasting.
Jurisprudentie
Betalingen aan een ex-partner kunnen net als kinder- of partneralimentatie onder omstandigheden als aftrekpost worden opgevoerd bij de aangifte inkomstenbelasting. De rechtbank heeft geoordeeld dat be...
Continue Reading...
0
Huurvoorwaarden (middenstandsruimten) vernietigen wegens strijdigheid met de wet?
Jurisprudentie
De wetgever heeft ter bescherming van huurders van middenstandsruimten in de wet bepaald dat in bepaalde gevallen contractueel niet ten nadele van de huurder mag worden afgeweken van die wettelijke be...
Continue Reading...
0
Niet meewerken aan een DNA-onderzoek betekent niet automatisch dat er geen alimentatie betaald hoeft te worden.
Jurisprudentie
Wie de verwekker van een kind is, is niet altijd even duidelijk. Wanneer de moeder van het kind gebruik heeft gemaakt van een donor, dan is deze donor wel de biologische vader van het kind maar niet d...
Continue Reading...
0
A. Aaryf
Postbus 1429 8001 BK Zwolle Postbus 1429 8001 BK Zwolle
OFFLINE